MENU

REPERTUAR
Zobacz repertuar
23 lutego piątek 2018

19:00
Koncert symfoniczny
Jakub Chrenowicz – dyrygent
Łukasz Trepczyński – fortepian
Program:
Xaver Scharwenka – Uwertura do opery Mataswintha
Witold Maliszewski – Koncert fortepianowy b-moll
Johannes Brahms – Uwertura akademicka e-moll op. 80
Edward Elgar – In the South (Alassio) op. 50

Bilety 20 zł
Bilety ulgowe 10 zł

Abonamenty

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej
Jakub Chrenowicz – dyrygent
Łukasz Trepczyński – fortepian

Program:
Xaver Scharwenka – Uwertura do opery Mataswintha
Witold Maliszewski – Koncert fortepianowy b-moll
Johannes Brahms – Uwertura akademicka e-moll op. 80
Edward Elgar – In the South (Alassio) op. 50

Miejsce: Sala koncertowa

Czy muzyka ma narodowość? Niejednokrotnie tak. Często jednak oddaje swoim charakterem wszelkie rozterki, które w aspekcie poczucia narodowej przynależności targały jej autorem.

Teofil Franciszek Ksawery Scharwenka urodził się na przykład w Szamotułach, w Wielkopolsce.
Jego ojciec miał czeskie korzenie, matka była Polką, a Scharwenka najbardziej czuł się chyba... Niemcem. Czy jego muzyka jest zatem kosmopolityczna? O skomponowanej przez niego w 1893 roku (w oparciu o tekst powieści Walka o Rzym Felixa Dahna) operze Mataswintha  mówi się,
że przypomina język muzyczny Ryszarda Wagnera. Mimo iż dzieło wydane zostało przez prestiżowe wydawnictwo Breitkopf und Härtel, doczekało się zaledwie czterech pełnych wykonań. Może powodem zapomnienia twórczości Franza Xavera Scharwenki jest więc jego nie do końca jasna przynależność narodowa? Koncertowe wykonanie Uwertury do opery Mataswintha ma szansę rzucić nieco światła na tę sprawę.

Inaczej było z Witoldem Maliszewskim. Urodzony w Mohylowie Podolskim kompozytor (dziś miasto to leży w pobliżu granicy ukraińsko-mołdawskiej!) kształcił się w Petersburgu, później pracował
w Odessie, a dopiero w 1921 roku – już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i zmianie kształtu jej granic – przybył do Warszawy. Nigdy nie kwestionował swojej polskości, a ojczyźnie przysłużył się nie tylko swoją twóczością ale także pełniąc funkcję kierownika spraw muzycznych
w Departamencie Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Koncert fortepianowy b-moll napisał Maliszewski już w Warszawie, w 1938 roku. Kompozycja składa się
z trzech części (Moderato - Andante cantabile - Allegro animato) i zaskakuje od pierwszych, solowych akordów fortepianu, których ciężki wyraz łagodzi dołączająca się po chwili orkiestra. Dalsza część utworu to dość pokaźny zestaw brzmień, zawsze podszytych niebanalną harmonią. Uwagę zwrócić warto szczególnie na finałowe Allegro – prawdziwy pokaz wirtuozerii w rytmie neurotycznego mazura. W pierwszym opolskim wykonaniu Koncertu soliście – Łukaszowi Trepczyńskiemu – towarzyszyć będą Filharmonicy Opolscy prowadzeni przez Jakuba Chrenowicza.

Drugą część koncertu rozpocznie Uwertura akademicka Johannesa Brahmsa – arcydzieło dobrze znane melomanom, skomponowane w ramach podziękowania Uniwesytetowi Wrocławskiemu za przyznany mu tytuł doktora honoris causa.

Mniej popularny utwór – In the South Edwarda Elgara – zamknie wieczór pełen różnorodnej muzyki.  Autor słynnej Enigmy skomponował owo dzieło podczas wakacyjnego pobytu z rodziną we włoskim miasteczku Alassio. In the South jest nieco zbyt obszerne, by nazwać je uwerturą ale i za mało treściwe, by otrzymać miano poematu symfonicznego. Mimo wyraźnie charakterystycznego, angielskiego stylu Elgara zawiera fragmenty, w których usłyszeć można opowieść o krajobrazach
u wybrzeży Morza Liguryjskiego widzianych jego oczami.

 

Polska Muzyka Zapomniana