MENU

REPERTUAR
Zobacz repertuar
16 marca piątek 2018

19:00
Koncert symfoniczny
Przemysław Neumann – dyrygent
Marcin Zdunik – wiolonczela
Program:
Johannes Brahms – Uwertura tragiczna op. 81
Robert Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129
Witold Maliszewski – I Symfonia g-moll op. 8

Bilety 20 zł
Bilety ulgowe 10 zł

Abonamenty

 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej
Przemysław Neumann – dyrygent
Marcin Zdunik – wiolonczela


Program:
Johannes Brahms – Uwertura tragiczna op. 81
Robert Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129
Witold Maliszewski – I Symfonia g-moll op. 8

Miejsce: Sala koncertowa
 

Marcin Zdunik
Polski wiolonczelista, solista i kameralista. Wykonuje muzykę od renesansu po dzieła najnowsze, improwizuje, aranżuje i komponuje. Jest zapraszany do udziału w prestiżowych festiwalach muzycznych –  BBC Proms w Londynie, Progetto Martha Argerich w Lugano oraz Chopin i Jego Europa w Warszawie.
Wystąpił jako solista na estradach wielu renomowanych sal, m.in. Carnegie Hall w Nowym Jorku, Cadogan Hall w Londynie i Rudolfi-num w Pradze. Wielokrotnie partnerowały mu znakomite zespoły – m.in. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestrą Kameralną Unii Europejskiej, Orkiestrą Sinfonia Varsovia i City of London Sinfonia, a także wybitni dyrygenci – np. Andrzej Boreyko, Antoni Wit i Andres Mustonen. Ważną rolę w jego życiu artystycznym odgrywa współ-praca z inspirującymi muzykami, m.in. z Nelsonem Goenerem, Gerardem Causse, Krzysztofem Jabłońskim i  Krzysztofem Jakowiczem. W ramach festiwalu Chamber Music Connects the World miał przywilej koncertować wspólnie z Gidonem Kremerem i Yuri Bashmetem. W sezonie artystycz-nym 2016/17 był artystą rezydentem Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach i festiwalach muzycznych. W 2007 roku został laureatem I nagrody, Grand Prix oraz 9 innych nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelo-wym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W 2008 roku reprezentował Polskie Radio w Bratysławie na Międzynarodowym Forum Młodych Wyko-nawców organizowanym przez Europejską Unię Radiową (EBU) zwycięża-jąc i zdobywając tytuł New Talent 2008. W 2009 roku otrzymał nagrodę Gwarancja Kultury przyznaną przez TVP Kultura.
W czerwcu 2009 roku ukazała się debiutancka płyta Marcina Zdunika zrealizowana z udziałem Orkiestry Kameralnej Wratislavia, pod kierownictwem Jana Staniendy, zawierająca m.in. nagrania dwóch koncertów wiolonczelowych J.Haydna. Za płytę tę otrzymał nagrodę Fryde-ryk 2010. Zdunik na płyty nagrał także również komplet utworów na wiolonczelę i fortepian Roberta Schumanna (z pianistką Aleksandrą Świgut; NIFC 2014), „Fantazję na wiolonczelę i orkiestrę” M.Weinberga (z Orkiestrą Sinfonia Varsiovia pod dyr. A.Mustonena; TWON 2015) oraz szereg kompozycji kameralnych. Najnowszy, dwupłytowy album Mar-cina Zdunika Bach Stories został nagrany przy współudziale pianisty Alek-sandra Dębicza i wydany nakładem firmy Warner Classics. Artysta dokonał również wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz dla Radia Sło-wackiego.

Marcin Zdunik kształcił się pod kierunkiem wybitnych muzyków – Andrzeja Bauera i Juliusa Bergera, zaś wiedzę muzykologiczną zgłębiał studiując na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie sam prowadzi klasę wiolonczeli w Akademii Muzycznej w Gdańsku, posiada również tytuł doktora sztuk muzycznych.

Artysta gra na instrumencie wykonanym przez Wojciecha Topę.

 

Polska Muzyka Zapomniana