MENU

REPERTUAR
Zobacz repertuar
15 czerwca piątek 2018

19:00
Koncert symfoniczny
Izabela Polakowska-Rybska – dyrygent

Bilety 20 zł
Bilety ulgowe 10 zł

Abonamenty

Orkiestra Filharmonii Opolskiej
Chór Filharmonii Opolskiej
Męski Zespół Wokalny I Signori

Paulina Boreczko-Wilczyńska - sopran
Marta Motkowicz - alt
Przemysław Borys - tenor
Jerzy Butryn - bas

Izabela Polakowska-Rybska - dyrygent

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart - Uwertura do opery Czarodziejski flet KV 620
Wolfgang Amadeus Mozart - Symfonia D-dur Haffnerowska KV 385
Wolfgang Amadeus Mozart - Msza C-dur Koronacyjna KV 317

Miejsce: Sala koncertowa

Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie skrzypiec. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: Wydziału Edukacji Muzycznej w klasie dyrygowania dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny oraz Wy-działu Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w klasie dyrygentury prof. Alana Urbanka. Swoje umiejętności rozwija uczestnicząc w licznych kursach dla dyrygentów chóralnych i orkiestrowych. Miała okazję pracować pod dyrekcją J. Łukaszewskiego, K. Szydzisza, A. Franków-Żelazny, J. Kasprzyka, Ł. Borowicza, R. Hollingwortha, S. Laytona, B. Chilcotta, P. McCreesha.

W latach 2007-2012 pełniła funkcję asystenta w Chórze Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2010 r. założyła Chór przy Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu. W 2012 r. była Dy-rygentem i Opiekunem Artystycznym Chóru Dziecięcego Opery Wrocławskiej. Od 2013 r. gościnnie pełni funkcję dyrygenta-asystenta w Polskim Narodowym Chórze Młodzieżowym. W latach 2013-2015 pełniła obowiązki Dyrektora Artystycznego Chóru Polskiego Radia. W lutym 2016 r. została Dyrygentem i Kierownikiem Artystycznym Chóru Filharmonii Opolskiej.

Mimo młodego wieku w swoim dorobku posiada różne nagrody i osiągnięcia: III miejsce na I Choj-nowskim Festiwalu Chórów Młodzieżowych, I miejsce na X Dolnośląskim Przeglądzie Chórów Szkolnych, I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Wokalnych Stonavská Barborka, Wyróżnienie oraz Nagrodę Dla Najlepszego Polskiego Uczestnika Turnieju podczas V Międzynaro-dowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII, III Nagrodę, Nagrodę Specjalną za Wyróżniającą się Interpretację Muzyki Współczesnej ufundowaną i przyznaną przez Katedrę Chó-ralistyki i Prowadzenia Zespołów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Na-grodę Specjalną ufundowaną i przyznaną przez Katedrę Dyrygentury Chóralnej oraz Członków Chó-ru Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach podczas VII Międzynarodowe-go Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII.

Wraz z Chórem Polskiego Radia gościła m.in. na: Gali Finałowej Koryfeusz Muzyki Polskiej, Festi-walu Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch, Wielka-nocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie, Edinburgh International Festival. Przygo-towała zespół do nagrań trzech płyt z muzyką polskich kompozytorów: Krzysztof Penderecki. Utwory Chóralne, Próg nadziei - W hołdzie Janowi Pawłowi II, Litanie Ostrobramskie - S. Moniuszki.

Jest osobą pełną pasji i zaangażowania. Swoją energią potrafi dzielić się ze śpiewakami zarówno w chórze dziecięcym, młodzieżowym, akademickim, jak i zawodowym.